Бизнес зээл
77
Зээлийн нөхцөл         Бүрдүүлэх материал
Зээлийн сарын хүү 2.5% Иргэний үнэмлэх
Зээлийн жилийн хүү 30% Хурууны хээ
Зээлийн хугацаа 36сар Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.4% ББСБ-с шаардсан бусад материал