Хэрэглээний зээл
77
Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, амьдралын тэмдэглэлт үйл явдал түүнтэй холбогдон гарах санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой бүтээгдэхүүн.
Зээлийн нөхцөл
Зээлийн сарын хүү 2.5%
Зээлийн жилийн хүү 30%
Зээлийн хугацаа 36сар
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.4%
Бүрдүүлэх материал
 Иргэний үнэмлэх
 Хурууны хээ
 Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 ББСБ-с шаардсан бусад материал