Хөрөнгө худалдан авах зээл
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хүү (сар):
%
Зээлийн хугацаа Зээлийн хугацаа:
123456₮
Сарын эргэн төлөлт
Нийт зээл, зээлийн хүү

Эрхэм харилцагч танд  бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр хөрөнгө худалдан авах болон баригдаж дуусаагүй барилгыг санхүүжүүлэхэд тань зориулан олгогдоно. 

 • Зээлийн нөхцөл:
 • Зээлийн хүү сарын :        
  2.5%
 • Зээлийн хүү жилийн:
  30%
 • Зээлийн хугацаа:
  36 сар хүртэл
 • Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл:                                
  0.4%

Та Энд дарж өөрт ойрхон салбартай холбогдоорой. Танд амжилт хүсье.

Онлайн зээлийн хүсэлт