Эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хүү (сар):
%
Зээлийн хугацаа Зээлийн хугацаа:
123456₮
Сарын эргэн төлөлт
Нийт зээл, зээлийн хүү

Богино хугацааны  эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд чиглэгдсэн зээл юм.

 • Бизнесээ өргөжүүлэн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнийхээ хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломж
 • Эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүн татан авах, богино хугацаат санхүүжилтээ шийдвэрлэх боломжтой.
 • Зээлийн нөхцөл:
 • Зээлийн хүү сарын:        
  2.3%
 • Зээлийн хүү жилийн:
  27.6%
 • Зээлийн хугацаа:
  36 сар хүртэл 
 • Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл:                                
  0.4%

Та Энд дарж өөрт ойрхон салбартай холбогдоорой. Танд амжилт хүсье.

Онлайн зээлийн хүсэлт