Бизнес зээл
77
Зээлийн нөхцөл         Бүрдүүлэх материал
Зээлийн сарын хүү 2.3% Иргэний үнэмлэх
Зээлийн жилийн хүү 27.6%
Зээлийн хугацаа 36 сар Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.4% ББСБ-с шаардсан бусад материал