Гарааны бизнес
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хүү (сар):
%
Зээлийн хугацаа Зээлийн хугацаа:
123456₮
Сарын эргэн төлөлт
Нийт зээл, зээлийн хүү

Боломжийн хаалгыг нээж, амжилтанд хүрэх алхамаа эхлүүл: 

Гарааны бизнесийн зээл нь зээлийн түүхгүй шинэ бизнес эрхлэгчдэд зориулагдсан тусгай бүтээгдэхүүн юм. Таны шинэ санааг бодит байдал болгон өөрчлөхүйц санхүүжилтээ аваарай

 • Эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт
 • Үндсэн хөрөнгө худалдан авах
 • Зээлийн нөхцөл:
 • Зээлийн хүү сарын        
  2.3%
 • Зээлийн хүү жилийн:
  27.6%
 • Зээлийн хугацаа:
  36 сар хүртэл
 • Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл:                                
  0.4%

Та Энд дарж өөрт ойрхон салбартай холбогдоорой. Танд амжилт хүсье.

Онлайн зээлийн хүсэлт